[EF] ef係咪呃人?course有無用- 香港討論區discuss.com.hk

發布時間: 2021-02-01

文章推薦指數: 66 %

  • 投票人數:12人
我想講同我諮詢嗰條友講中文同英文都有鄉音佢話我speaking唔好但個個一開始都係咁佢自己都係話讀左會流利啲咁但係我覺得佢啲英文仲差過我 ... 新手 回覆 引用

請問這篇文章是否對您有幫助?

相關文章資訊

延伸內容